Офіційна концепція

Концепція приватного закладу «Навчально-виховний комплекс «Школа «АІСТ»: центр розвитку дитини – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» базується на праві батьків вибирати для своєї дитини таку школу, атмосфера та організація життя якої б найкраще відповідала особливостям особистості дитини, сприяла б розвитку її творчого потенціалу, розквіту інтелекту, духовному та фізичному вдосконаленню.

За змістом школа забезпечує учням освіту державного рівня. Традиційна освітня система збагачується ідеєю освіти як феномена культури.

По духу — це сімейна школа, яка виникла як співдружність сімей, що бажають яскраво, багатогранно, змістовно прожити зі своїми дітьми їх шкільні роки. Через 5 років існування школи — це вже співдружність сімей, співтворчість та співробітництво дітей, їхніх батьків, вчителів та друзів школи.

По суті — альтернативна школа, де відсутня ідея масовості та одноманітності. Пошук освітнього шляху для учнів, вчителів та батьків перетворив заклад у наукову лабораторію, а її колектив — у творчий союз.

За метою – навчальний заклад, приватна школа, що прагне забезпечити своїм учням освіту, яка надасть їм змогу впевнено та стійко відчувати себе за будь-яких життєвих обставин, гідно вирішувати проблеми вибору у нестабільному суспільстві.

Механізм досягнення цієї мети — в перманентному навчанні, яке захищає від інфляції знань; в орієнтуванні в проблемах освіти сучасності; в повазі та вивченні національної педагогічної культури і в знайомстві з основними психологічними системами сучасного світу; Вальдорфською школою, системою М. Монтессорі, Дальтона, Френе, розвиваючого навчання.

Це дає можливість, моделюючи навчальний процес, створювати оптимальне середовище проживання та спілкування і виходити за межі класно-урочної системи навчання.

Концепція школи була схвалена Національною комісією України у справах ЮНЕСКО. У 1999 р. «АІСТ» отримав Сертифікат асоційованої школи ЮНЕСКО.

Ідеї закладу висвітлюються в дослідно-експериментальній роботі «Формування особистісно орієнтованого педагогічного середовища на засадах взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу».

Постановою Президії Академії педагогічних наук України від 19.03.2001 р. №1-7/3-41 закладу надано статус експериментального майданчика Академії педагогічних наук України.

 

Директор НВК «Школа АІСТ»                                                                            Л.К. Степаненко

Директор-розпорядник школи І-ІІІ ступенів                                                       І.Й. Казьмірук


Ваш відгук